Aanmelden & Toelating

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. In het kader van Passend Onderwijs is er een samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV de Eem) opgericht voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Wij vragen ouders/verzorgers eerst te komen kijken op onze school voor een oriëntatiebezoek. In overleg met u bepalen we of wij het juiste onderwijs voor uw kind kunnen bieden. Wanneer u ervoor kiest om uw kind aan te melden, is het van belang dat uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft.

Een TLV moet worden aangevraagd door de huidige school van uw kind. Dit kan ook een voorschoolse voorziening zijn zoals bijvoorbeeld een Kinderdagcentrum. Zit uw kind nog niet op school en gaat uw kind niet naar een (gespecialiseerde) voorschoolse voorziening, dan moet de TLV worden aangevraagd door de school waarvoor u hem of haar heeft aangemeld.  Meer informatie over onder andere de TLV en Passend Onderwijs, vindt u ook op de site van
SWV de Eem

Voor meer informatie kunt u middels het contactformulier contact opnemen met onze intern begeleiders Sonja Hendriks of Agnes IJmker.

Via de volgende link gaat u naar het schoolondersteuningprofiel. Hier leest u over de mogelijkheden en grenzen van ons onderwijs. 
De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
Voor kinderen t/m 8 jaar:
agnes.ijmker@meerkring.nl 
of voor kinderen ouder dan 8 jaar:
sonja.hendriks@meerkring.nl

 

Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder