Links

Samenwerkingsverband de Eem
Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Lees hier meer over op www.passendonderwijs.nlOm de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. De Klimboom valt onder Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem).

Om uw kind in te schrijven op De Klimboom heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze moet worden aangevraagd door de huidige school van uw kind. Dit kan ook een voorschoolse voorziening zijn zoals bijvoorbeeld een Kinderdagcentrum. Zit uw kind nog niet op school en gaat uw kind niet naar een (gespecialiseerde) voorschoolse voorziening, dan moet de TLV worden aangevraagd door de school waarvoor u hem of haar heeft aangemeld.  Meer informatie over onder andere de TLV en Passend Onderwijs, vindt u ook op de site van SWV de Eem.

De Gedragstolk
De Klimboom is onderdeel van Meerkringstichting voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort. Binnen Meerkring maken we gebruik van expertisecentrum De Gedragstolk. Dit is een begeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Via De Gedragstolk kan het gehele werkgebied van Samenwerkingsverband de Eem vanuit één organisatie bediend worden en blijft de expertise van voormalig cluster 3 (ZML) en cluster 4 behouden.

Scholen in de buurt
Veelzijdige informatie over onze school en scholen in de buurt, kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl. Via deze site kan je scholen vergelijken als hulpmiddel om een geschikte school te kiezen.


Logopedie

Voor logopedie hebben wij een logopediste in school, maar werken wij ook samen met Logopedie op Maat; een logopediepraktijk welke gespecialiseerd is in de doelgroep van onze school. Zij hebben een eigen ruimte in De Klimboom.

Ergotherapie
Kinderergotherapie Gooi en Eemland verzorgt de behandelingen van ergotherapie in onze school.

BSO - Amerpoort
In ons gebouw is een BSO van de Amerpoort gevestigd. Zij leveren een gespecialiseerde buitenschoolse opvang na schooltijd, in vakanties en op studiedagen van school. Daarnaast verzorgt Amerpoort in veel gevallen de (zorg)ondersteuning voor individuele leerlingen, zodat onderwijs mogelijk blijft én zijn er medewerkers die leerlingen helpen bij de verzorging en/of begeleiding in het traject van zindelijk worden. Voor meer informatie over de Amerpoort, klik hier

...meer zorgaanbieders
In onze regio zijn meer zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking of maatschappelijke problemen, zoals:
Abrona 
Philadelphia
Sherpa
's HeerenLoo
MEE


GGD regio Utrecht
De GGD regio Utrecht geeft ouders de mogelijkheid om contact te hebben met de Jeugdgezondheidszorg in uw regio. Rond bepaalde leeftijden van uw kind, wordt contact met u opgenomen om te overleggen op welke manier u hier gebruik van wilt maken. Meestal maakt u dan een afspraak met de jeugdarts.

LET OP: vanwege corona hanteert de GGD een aangepaste werkwijze.


Tijdens deze afspraak zal de jeugdarts een aantal onderzoekjes doen. Via deze link kunt u zien welke onderzoeken er gedaan worden bij kinderen van 5 of 6 jaar. Misschien kan dit u en uw kind helpen bij de voorbereiding van de afspraak: bijvoorbeeld bij spanning, veel vragen stellen, niet willen, et cetera. Goed om te weten: b
ij ons op school worden de onderzoeken altijd gedaan met de ouder(s) erbij. Tijdens de afspraak kunt u natuurlijk ook alle vragen stellen die bij u leven (bv. over de ontwikkeling of de opvoeding van uw kind).

 

Beekdal VSO
Veel van onze leerlingen maken de keuze om door te stromen naar Beekdal VSO. Deze school zit in hetzelfde gebouw als De Klimboom. 
Het VSO heeft een groenafdeling met een eigen website. Neem eens een kijkje op Vosheuvelgroen.nl.

De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
Voor kinderen t/m 8 jaar:
agnes.ijmker@meerkring.nl 
of voor kinderen ouder dan 8 jaar:
sonja.hendriks@meerkring.nl

 

Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder