Mondelinge taal


Bij ons op school krijgen alle groepen een aanbod op mondelinge taal.

We gebruiken de Methode Fototaal. Deze methode is ontwikkeld voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Er wordt planmatig gewerkt aan alle doelstellingen van het vakgebied mondelinge taal.
Voorbeelden hiervan zijn passieve woordenschat, actieve woordenschat en zinsvorming. 
Het materiaal is geordend in thema's, die worden verdeeld over twee jaar.
Deze thema's sluiten aan op de leefwereld van de kinderen. Voorbeelden van de thema's zijn bv: in het verkeer, zorgen voor jezelf: omgaan met je lijf, eten en drinken en kleding. Er worden foto's gebruikt om de kinderen te stimuleren hun verhaal te vertellen.  

Bij de weekendkring gebruiken we foto's ter ondersteuning van de mondelinge taal. Hierdoor worden kinderen uitgedaagd om over zichzelf, hun familie en activiteiten te vertellen. De foto's worden door de ouders via Parro naar de groep gestuurd.

Naast mondelinge taal gebruiken we ondersteunende gebaren. Deze helpen de kinderen die nog weinig spraak tot hun beschikking hebben om zichzelf duidelijk te maken.

In de groepen hangen dagschema's met behulp van pictogrammen. De dagen van de week hebben een vaste kleur. In alle groepen worden  pictogrammen gebruikt. 

                                                                                                


De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
Voor kinderen t/m 8 jaar:
agnes.ijmker@meerkring.nl 
of voor kinderen ouder dan 8 jaar:
sonja.hendriks@meerkring.nl

 

Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder