Schriftelijke taal

Op De Klimboom krijgen de kinderen in alle klassen een aanbod op schriftelijke taal. Het biedt een doorgaande lijn van leerjaar 1 t/m 8. Het vakgebied richt zich op de volgende vakgebieden:       

Technisch lezen

Spelling

 - Schrijven

Begrijpend lezen

De kinderen krijgen taalonderwijs afgestemd op hun ontwikkelingsperspectief en/of niveau op de leerroute. In de onderbouw zijn er voorbereidende taalactiviteiten waarbij plezier voorop staat. Spelenderwijs maken kinderen kennis met klanken en letters. Ter voorbereiding op het schrijfonderwijs worden de fijn motorische vaardigheden geoefend. Daarnaast maken de kinderen kennis met (prenten)boeken d.m.v. voorleesactiviteiten. Het vroeg aanbieden van taalactiviteiten zorgt ervoor dat kinderen enthousiast raken voor schriftelijke taal zodat ze vanaf leerjaar 3 een start kunnen maken met de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. 

In de bovenbouw (en deels middenbouw) werken we groep doorbrekend in niveaugroepen, zodat de kinderen een aanbod op maat krijgen. Er is een aanbod vanuit de methoden Veilig Leren lezen, Pennenstreken, Taal in Beeld en Spelling in Beeld.  

De kinderen uit de structuurgroep krijgen hetzelfde aanbod, alleen in hun eigen groep en bij hun eigen leerkracht en assistent. De kinderen uit de onderwijszorggroep krijgen een aanbod vanuit de methode Lezen Moet je Doen, Kijken en Kiezen en Pictoschrijven. Per schooljaar wordt er daarnaast gekeken welke leerlingen een aanbod op Veilig Leren lezen krijgen. 

Naast het aanbod vanuit de methoden zijn er ook schoolbreed activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de Kinderboekenweek en een bezoek

aan de bibliotheek. 

De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
Voor kinderen t/m 8 jaar:
agnes.ijmker@meerkring.nl 
of voor kinderen ouder dan 8 jaar:
sonja.hendriks@meerkring.nl

 

Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder