Rekenen en getalbegrip

 

Voor ons rekenonderwijs gaan wij uit van het principe dat rekenen zinvol en betekenisvol moet zijn. Voor onze leerlingen gelden voor rekenen specifieke kerndoelen: 

·                De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen.  

·                De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties.  

·                De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.  

·                De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten,  gangbare maten en eenheden.  

·                De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen.  

   

Uitgangspunten 

·                Rekenen richt zich op de volgende gebieden: hoeveelheidsbegrippen, rekenhandelingen, tijd, meten en geld.   

·                Rekenen wordt aangeboden vanuit de context.  

·                Rekenonderwijs staat uiteindelijk in dienst van het vergroten van zelfstandigheid. We bieden zinvolle en betekenisvolle rekenactiviteiten aan.  

·                Er wordt een doorgaande leerlijn geboden van start SO tot eind SO.  

·                Alle kinderen krijgen wekelijks een aanbod voor rekenen, ongeacht hun niveau of vorderingen m.b.t. rekenen.


 

Hoe?

Rekenboog
Werken met rekenbooglessen vraagt een omslag in denken: denken vanuit doelen in plaats vanuit activiteiten.

Er wordt gewerkt met concreet materiaal om rekenen betekenisvol te maken. Van daaruit  wordt verder gebouwd naar abstracter rekenen.

 

Alles telt Q
Het hoogste niveau van formele bewerkingen, het maken van kale sommen, is geen onderdeel van de Rekenboog. Dit oefenen wij met Alles telt Q. Er wordt gedifferentieerd gewerkt en er kan soms worden aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen.

 

Met Sprongen Vooruit

Voor de individuele verwerking wordt er instructie gegeven met behulp van “Met sprongen vooruit”.

 

Overige materialen

Voor verdere verwerking en verdieping wordt gebruik gemaakt van de volgende materialen:

·         Piccolo,

·         Mini loco,

·         Varia en computerprogramma’s van de methode Alles telt Q!,  

·         Squla,

·         Gynzy en

·         werkbladen van op je “Eigenwijze”.

 

Groepsdoorbrekend Rekenen 

In de midden- en bovenbouw bieden wij drie keer per week groepsdoorbrekend rekenen aan. Op basis van beheersingsniveau en ontwikkelingsperspectief worden leerlingen in passende groepen ingedeeld zodat het onderwijs aansluit. 

                                                                                

De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
Voor kinderen t/m 8 jaar:
agnes.ijmker@meerkring.nl 
of voor kinderen ouder dan 8 jaar:
sonja.hendriks@meerkring.nl

 

Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder