Links

De Klimboom is onderdeel van Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort.

Meerkring heeft een eigen expertisecentrum. Onderdeel van het expertisecentrum is De Gedragstolk. De Gedragstolk is een begeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Via de Gedragstolk kan het gehele werkgebied van SWV de Eem vanuit één organisatie bediend worden en blijft de expertise van voormalig cluster 3 (ZML) en cluster 4 behouden.

Om toegelaten te worden tot De Klimboom heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 
Voor de toelaatbaarheidsverklaring aanvraag kunt u terecht bij: Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem)

Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Op de volgende site vindt u alle benodigde informatie.
www.passendonderwijs.nl

Voor specifieke informatie over het Samenwerkinsgverband waar wij bij horen kijkt u op www.swvdeeem.nl 

U vindt ook informatie over onze school op www.scholenopdekaart.nl

In ons gebouw is een BSO van de Amerpoort gevestigd. Zij leveren een gespecialiseerde buitenschoolse opvang na schooltijd, in vakanties en op studiedagen van school. Voor meer informatie over de Amerpoort, klik hier.

In onze regio zijn meer zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

Abrona

Philadelphia

Sherpa

's HeerenLoo

Ook is er een organisatie die goed zicht heeft op alle instanties die er zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is MEE.

Onze groenafdeling heeft ook een eigen website. Neem eens een kijkje op Vosheuvelgroen.nl

De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
agnes.ijmker@meerkring.nl  of sonja.hendriks@meerkring.nl


Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar onderwijs in Amersfoort.  

Lees verder