Oudervereniging

De Oudervereniging van De Klimboom wordt gevormd door enkele ouders met ondersteuning van een aantal leden van het team. We hebben ons tot doel gesteld het contact tussen ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen. Dit doen we door te helpen bij schoolgebonden activiteiten voor leerlingen en ouders, zoals:
  • De schoolfotograaf
  • Het sinterklaasfeest
  • Het kerstfeest
  • De eindavond

Waar nodig ondersteunen we deze activiteiten ook financieel. Dit jaar heeft de Oudervereniging een bijdrage geleverd aan de aanschaf van nieuwe gymkleding en bij het organiseren van festiviteiten en/of materialen voor de school.

Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Dit is vrij nieuw maar heel erg nuttig en succesvol. Deze bijeenkomsten hebben uiteenlopende thema’s. Zo hebben we al een avond georganiseerd over hulpmiddelen en over intimiteit en sociaal wenselijk gedrag. U kunt altijd uw voorkeur aangeven via het enquête formulier.  Link naar enquete formulier .

Als u dit leest en misschien mee zou willen helpen als lid van de Oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met ons via ov.klimboom@meerkring.nl

Als u vragen of opmerkingen heeft op het financiële vlak, dan kunt u deze sturen naar het e-mailadres van de Penningmeesters via penningmeester.klimboom@meerkring.nl . Wij geven dan graag antwoord. 


Wilt u een keer een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Maak een afspraak via ons mailadres. 
De OV deelt de agenda via Parro. Notulen van de vergadering zijn op te vragen via ov.klimboom@meerkring.nl 

Wie zitten er in de Oudervereniging?

De OV bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter:                   Marina van Heijningen van Houte 
Penningmeester(s): Peter Smoorenburg (1e) en Jan Willem Koopman (2e)    

Secretaris:                   Lonneke Huyzen
Bestuurslid:                Danielle van de Kletersteeg

Even voorstellen


Marina van Heijningen- van Houte, moeder van Roxanne, Kelly, Rico en Eowyn. Eowyn, onze altijd vrolijke dame van 12 zit in groep Raaf. Eowyn zit sinds 2014 op de Klimboom. (kon.  Emmaschool) Sinds eind 2018 ben ik voorzitter van de SO oudervereniging Klimboom. Dat ik gek ben op organiseren, plannen en regelen komt in dit geval niet slecht uit. In mijn vrije tijd wandel, fiets en jog ik graag. Ik kom met enige regelmaat op school, dus spreek me gerust aan. Mailen kan ook altijd via ov.klimboom@meerkring.nl


Lonneke Huijzen, moeder van Lucy en Oliver, wij wonen in Leusden. Oliver is 11 jaar en zit in groep Buizerd. Lucy is 15 en gaat naar Het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Oliver zit vanaf 2017 op De Klimboom (van Voorthuijsenschool) en vanaf dat moment ging voor hem w.b. school alles beter. Daarom betrokken geraakt bij de school en wilde ik graag iets bijdragen. Ik hou van schrijven en ‘structureren’, daarom past de secretarisfunctie wel bij mij. Ik maak de notulen en stel (in overleg met de anderen) de agenda op voor onze OV-vergaderingen. Dus mocht je daarover meer willen weten of een aanvulling hebben op onze agenda (zie Parro), spreek me gerust aan!


Jan Willem Koopman, vader van Lievelotte (5), Annelinde (4) en Rosemare (3).
Lievelotte is vorig jaar begonnen op de Klimboom en zit nu in groep Eekhoorn. Ze heeft het hier enorm naar haar zin. Natuurlijk hebben we ook nagedacht over regulier basisonderwijs, maar we zijn blij dat we deze keuze gemaakt hebben: wat een heerlijke school is het toch! 
Op mijn werk ben ik o.a. verantwoordelijk voor de financiën en werk ik veel met mensen met een beperking. Dit sluit dus goed aan bij mijn functie in de OV als 2e penningmeester. Al vele jaren ligt mijn passie bij deze mooie mensen, waarvan de talenten in de samenleving soms nog te weinig worden benut of gezien. Eigenlijk was het voor mij dus onvermijdelijk om hier een actieve bijdrage te gaan leveren. 


Peter Smoorenburg, vader van Maxime (10), Dominique (7), Valérie, (4) en Alexia (2).
Onze oudste dochter Maxime zit nu ruim 2 jaar op de Klimboom. Na een omweg via het reguliere basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zit Maxime nu echt op haar plekje. Het is fijn om te zien dat Maxime nu echt aan leren toe komt en dat ze ook veel meer rust heeft gevonden. Ik vind het daarom erg mooi dat ik als 1e penningmeester van de OV een bijdrage kan leveren op de school waar Maxime het zo naar haar zin heeft.


Mijn naam is Danielle van de Kletersteeg. Ik ben de trotse moeder van Swen (10), Evi (8) en Mila (5).
Mila is dit jaar gestart op de Klimboom, in groep Konijn, We zijn erg blij dat we deze stap genomen hebben want we zien dat Mila nu met veel plezier naar school gaat. Twee dagen per week ben ik te vinden op een basisschool in Barneveld waar ik les geef aan groep 1/2. Naast dat ik graag betrokken wil zijn als ouder weet ik uit ervaring hoe fijn het is als er verbinding is tussen ouders en school. Mocht u vragen hebben stelt u ze gerust, ik maak ze graag bespreekbaar binnen de OV.

Namens het team:
Marianne Huitema en Linde van Kalsbeek


De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
agnes.ijmker@meerkring.nl  of sonja.hendriks@meerkring.nl


Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder