Oudervereniging

De Oudervereniging van De Klimboom wordt gevormd door enkele ouders met ondersteuning van een aantal leden van het team. We hebben ons tot doel gesteld het contact tussen ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen. Dit doen we door te helpen bij schoolgebonden activiteiten voor leerlingen en ouders, zoals:
  • De schoolfotograaf
  • Het sinterklaasfeest
  • Het kerstfeest
  • De eindavond

Waar nodig ondersteunen we deze activiteiten ook financieel. Dit jaar heeft de Oudervereniging een bijdrage geleverd aan de aanschaf van nieuwe gymkleding en bij het organiseren van festiviteiten en/of materialen voor de nieuwe school.

Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Dit is vrij nieuw maar heel erg nuttig en succesvol. Deze bijeenkomsten hebben uiteenlopende thema’s. Zo hebben we al een avond georganiseerd over hulpmiddelen en over intimiteit en sociaal wenselijk gedrag.

Als u dit leest en misschien mee zou willen helpen als lid van de Oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met ons via or.klimboom@meerkring.nl

Als u vragen of opmerkingen heeft op het financiële vlak, dan kunt u deze sturen naar het e-mailadres van de Penningmeesters via penningmeester.klimboom@meerkring.nl . Wij geven dan graag antwoord. 


Wilt u een keer een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Maak een afspraak via ons mailadres.

 

Wie zitten er in de Oudervereniging?

De OR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter:                  Marina van Houte (moeder van Eowyn) 
Penningmeester:    Manon van Kerkhof (moeder van Dees)

Secretaris:                 Lonneke Huyzen (moeder van Oliver)

Even voorstellen


Marina van Heijningen- van Houte, moeder van Roxanne, Kelly, Rico en Eowyn. Eowyn, onze altijd vrolijke dame van 11 zit in groep Raaf. Sinds begin 2019 ben ik voorzitter van de SO oudervereniging Klimboom. Dat ik gek ben op organiseren, plannen en regelen komt in dit geval niet slecht uit. In mijn vrije tijd wandel, fiets en jog ik graag. Ik kom met enige regelmaat op school, dus spreek me gerust aan. Mailen kan ook altijd via or.klimboom@meerkring.nl


Manon van Kerkhof, moeder van Joep, Guusje en Dees. Dees zit op de Klimboom, is 12 en lekker op zijn plek in groep Buizerd. Ik wandel graag, probeer sportief te zijn in de sportschool, verder ma
ak ik mijn eigen huis graag leuk en gezellig en doe dit ook met plezier voor anderen. Sinds begin van dit schooljaar ben ik ingestapt als penningmeester. Fijn om op deze manier betrokken te zijn bij school. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Ik sta regelmatig op het schoolplein of stuur een mail: penningmeester.klimboom@meerkring.nl


Lonneke Huijzen, moeder van Lucy en Oliver, wij wonen in Leusden. Oliver is 11 jaar en zit in groep Buizerd. Lucy is 14 en gaat naar Het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Oliver zit vanaf 2017 op De Klimboom (Van Voorthuysenschool) en vanaf dat moment ging voor hem w.b. school alles beter. Daarom betrokken geraakt bij de school en wilde ik graag iets meer doen. Ik hou van schrijven en ‘structureren’, daarom past de secretarisfunctie wel bij mij. Ik maak de notulen en stel (in overleg met de anderen) de agenda op voor onze OV-vergaderingen. Dus mocht je daarover meer willen weten of een aanvulling hebben op onze agenda (zie Parro), spreek me gerust aan!


Namens het team:
Marianne Huitema en Linde van Kalsbeek
De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Snel naar

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
agnes.ijmker@meerkring.nl  of sonja.hendriks@meerkring.nl


Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder